Name/Title: ToiChiaSe
Email: support@toichiase.org

Chào mừng bạn đến với ToiChiaSe

Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Website

Bằng việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đang đồng ý với các điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này.

Website cung cấp các khóa học có phí phục vụ cho nhu cầu học tập của các sinh viên và học sinh có nhu cầu tiếp cận kiến thức mà không phải áp lực về tài chính.

Khóa học trên Website được mua từ sự đóng góp của các thành viên Admin cũng như các các bạn góp lại mua chung khóa học giảm bớt chi phí phải tự bỏ ra một mình.

Tài khoản Toichiase của bạn

Bạn có thể cần có Tài khoản Toichiase để sử dụng học tập với những khóa học được lưu trữ ở những nhà cung cấp tốt hơn. Bạn có thể tạo Tài khoản của riêng mình được cung cấp bởi quản trị viên Website.

Hoặc bạn có thể không cần tạo tài nhưng chỉ được tải về mới có thể xem được khóa học. Và đôi khi đường truyền tải về khá khó khăn.